วัดชอนพลูวราราม

ประวัติ วัดชอนพลูวราราม

วัดชอนพลวราราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๑๔ เป็นที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคม พื้นที่อำเภอตากฟ้า พื้นที่ดินสงวนเลขกลุ่ม ๖๔ จำนวน ๖ ไร่กลุ่ม ๖๙ จำนวน ๓ ไร่ รวม ๙ ไร่ ถวายให้เป็นมีที่ธรณีสงฆ์ เมื่อประมาณพ. ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการระยอง จารุวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๐๗๑๑ / ๗๒๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดไร่เกษตรกร
  • ทิศใต้: จดบ้านเรือนประชาชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนน
  • ทิศตะวันตก: จดไร่เกษตรกร

เจ้าอาวาส วัดชอนพลูวราราม

พระอธิการระยอง จารุวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดชอนพลูวราราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๖๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒

ที่อยู่ วัดชอนพลูวราราม

A: หมู่ที่ ๑ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: