วัดหนองรั้ว

ประวัติ วัดหนองรั้ว

วัดหนองรั้ว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการนภดล กนฺตสีโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๓๙๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองรั้ว

พระอธิการนภดล กนฺตสีโล

วัตถุมงคล วัดหนองรั้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒

ที่อยู่ วัดหนองรั้ว

A: เลขที่ ๑๙๙ บ้านหนองรั้ว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: