วัดสุขสันต์สามัคคี

ประวัติ วัดสุขสันต์สามัคคี

วัดสุขสันต์สามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๑๙ โดยมีนายสนาม อยู่สุข เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างวัดนี้ เดิมเรียกว่า“ วัดหนองสุขสันต์ " ตามชื่อบ้านมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๘ รูปสามเณร ๑ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๔๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาประเสริฐ จารุโภ  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๙๕, ๒๑๙๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนหัวหวาย – ท่าตะโก
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสุขสันต์สามัคคี

พระมหาประเสริฐ จารุโภ

วัตถุมงคล วัดสุขสันต์สามัคคี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้ว สูง ๘๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดสุขสันต์สามัคคี

A: เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๘ ๙๑๑๕