วัดล้ำเจริญ

ประวัติ วัดล้ำเจริญ

วัดถ้ำเจริญ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒๒ พ่อเย็น และพ่อสี เพ็ชรอินทร์ ได้เริ่มจัดหาที่ดินสร้างวัด ประมาณ ๔๐ ไร่ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๔๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดล้ำเจริญ

พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต

วัตถุมงคล วัดล้ำเจริญ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔

ที่อยู่ วัดล้ำเจริญ

A: หมู่ที่ ๒ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: