วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

ประวัติ วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๗ เดือนกันยายน พ. ศ. ๒๕๑๕ มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายเหลือ ดวงตาทิพย์ เป็นผู้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านจัดสร้างวัดเดิมเรียกว่า " วัดบ้านไร่ศรัทธาธรรม ” ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่า“ วัดบ้านไร่ ”

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้ง วัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๑๔๓ น. ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินนายเชิญ ยาว ๕ เส้น
  • ทิศใต้: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดถนน
  • ทิศตะวันตก: จดที่นายดำ มั่นคง

วัตถุมงคล วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๕ 

ที่อยู่ วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

A: เลขที่ ๙๓ / ๑ บ้านบ่อบ้านเก่า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๙ ๕๑๒๙