วัดพระหน่อธรณินทร์

ประวัติ วัดพระหน่อธรณินทร์

วัดพระหน่อธรณินทร์ ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๓๗๓ ชาวบ้านเรียก“ วัดเขาดินใต้” ตามชื่อหมู่บ้านในปีพ.ศ. ๒๓๗๓ ได้สร้างขึ้นเป็นวัด ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสทางชลมารค ได้ทรงแวะประทับที่วัดเขาดินใต้ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ประชาชนได้จัดตั้งพลับพลารับเสด็จพระองค์ ทรงเห็นว่าวัดนี้ตั้งอยู่เชิงภูเขาริมแม่น้ำปิง จึงได้พระราชทานนามสร้อยพร้อมนามวัดต่อท้ายใหม่ว่า“ วัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม "ปัจจุบันเรียกว่า“ วัดพระหน่อธรณินทร์" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ. ศ. ๒๓๘๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๖ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม               เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสิตกิจจาทร เจ้าคณะตำบลเขาดิน, เจ้าอาวาสวัดพระหน่อธรณินทร์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๖๕๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดพระหน่อธรณินทร์

พระครูนิสิตกิจจาทร

วัตถุมงคล วัดพระหน่อธรณินทร์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๔๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ๓๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธบาทจำลอง

ที่อยู่ วัดพระหน่อธรณินทร์

A: เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙๕๘ ๕๖๙๔