วัดพุขมิ้น

ประวัติ วัดพุขมิ้น

วัดพุขมิ้น ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๒๑ มีนามตามชื่อหมู่บ้านและภูเขา มีน้ำพุสีเหลืองเหมือนกับสีขมิ้น จึงเรียกว่า บ้านพุขมิ้น

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วย
  • ทิศใต้: จดถนนหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนางสมจิตร
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของนางปริง

วัตถุมงคล วัดพุขมิ้น

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ รอยพระพุทธบาท, ตู้พระไตรปิฎก

ที่อยู่ วัดพุขมิ้น

A: เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๘๑๖๖ ๓๖๓๒