วัดประชาสรรค์

ประวัติ วัดประชาสรรค์

วัดประชาสรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๑๑ โดยมีนายทัศน์เหล็กกล้าเป็นผู้นำในการสร้างวัดเดิมเรียกว่า “ วัดสามแยกสำโรงชัย” การสร้างวัดได้ริเริ่มดำเนินการเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตรได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๐

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๘ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดตลาดเกษตรชัย
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน และภูเขา

วัตถุมงคล วัดประชาสรรค์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้วสูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้วสูง ๔ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดประชาสรรค์

A: เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๔ ๑๒๘๑