วัดเขาบัวขาว

ประวัติ วัดเขาบัวขาว

วัดเขาบัวขาว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๓ โดยมีนายประสิทธิ์อิ่มสำราญเป็นผู้นำในการสร้างวัดขึ้นเดิมชาวบ้านเรียกว่า “ วัดหนองยาว ” การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูนิรุติวรมงคล

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๑ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขาบัวขาว

พระครูนิรุติวรมงคล

วัตถุมงคล วัดเขาบัวขาว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๑๑๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว ๗๒ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปูนปั้นหน้าตักกว้าง ๗ ศอกสูง ๔ ศอกปางมารวิชัยมีนามว่าหลวงพ่อขาว

ที่อยู่ วัดเขาบัวขาว

A: บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๕๓ ๖๕๒๑