วัดคีรีวง

ประวัติ วัดคีรีวง

วัดคีรีวง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนพ. ศ. ๒๕๑๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงสภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้และภูเขามีนามตามชื่อหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้มีภูเขา ชื่อ“ เขาคีรีวง ” โดยมีนายปุ่นด้วงมั่งคั่ง บริจาคที่ดินสร้างวัด จำนวน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา และมีพระครูมะลิ สิริธโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ. ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๒ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูนิยมธรรมสถิต

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดคีรีวง

พระครูนิยมธรรมสถิต

วัตถุมงคล วัดคีรีวง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้วสูง ๘๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๖๗ นิ้ว

ที่อยู่ วัดคีรีวง

A: บ้านหนองไทร ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๗ ๔๕๒๖