วัดดงเมืองใต้

ประวัติ วัดดงเมืองใต้

ดดงเมืองใต้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายนพ. ศ. ๒๕๒๗ เดิมเป็นวัดร้าง และได้มีการยกวัดร้างขึ้นในภายหลังต่อมาการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสิน สีลเตโช

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๗๐ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดดงเมืองใต้

พระอธิการสิน สีลเตโช

วัตถุมงคล วัดดงเมืองใต้

ปูชนียวัตถุพระประธานประจำศาลาการเปรียญปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้วสูง ๒๔ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐

ที่อยู่ วัดดงเมืองใต้

A: หมู่ที่๗ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๕๔๒๒ ๑๔๕๖