วัดชุมพลสามัคคีธรรม

ประวัติ วัดชุมพลสามัคคีธรรม

วัดชุมพลสามัคคีธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๑๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้ ลำห้วยและภูเขา ที่ได้มีนามวัดว่า “ วัดชุมพลสามัคคีธรรม ” เนื่องจากว่าประชาชนทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาด้วยความสามัคคีอันดียิ่ง และชาวบ้านทั่วไปยังนิยมเรียกว่า “ วัดห้วยแห้ง ” ตามชื่อของหมู่บ้านอีกด้วย ที่ดินสร้างวัดนั้นได้มี นายแม้น ห่อเทพ และ นายลา คำภิรานนท์เป็นผู้ร่วมกันบริจาค คนละ ๒๕ ไร่ วัดชุมพลสามัคคีธรรม ตั้งแต่ประกาศตั้งเป็นวัดจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสรวม ๓ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒. ๕๐ เมตร ยาว ๒๒. ๕๐ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนพหลโยธินสายลพบุรี-ตาคลี
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดชุมพลสามัคคีธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖0 สูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. รูปเหมือนพระอธิการเอก (หลวงปู่เอก) อุปสโม อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดแห่งนี้ปั้นด้วยปูนพราสเตอร์ ขนาดเท่าองค์จริง สร้างเมื่อประมาณ พ. ศ. ๒๕๒๕ ๒. รูปปั้นองค์พระพิฆเนศวร์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว พร้อมอ่างน้ำรูปวงกลมสร้างเมื่อประมาณปี พ. ศ. ๒๕๒๙ ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้ว วัดชุมม่วงเหนือตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ที่อยู่ วัดชุมพลสามัคคีธรรม

A: เลขที่ ๒๔ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ 5 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๔ ๑๒๖๓, ๐๘ ๐๓๔๑ ๒๔๙๑