วัดหัวกระทุ่ม

ประวัติ วัดหัวกระทุ่ม

วัดหัวกระทุ่ม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๓ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้เดิมมีป่าไม้กระทุ่มจำนวนมากผู้บริจาคที่ดิน สร้างวัดหัวกระทุ่มคือนายสอน นางต่วน เกตุอุ่นและนายกลิง นางป่วน กุลเสือ  ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะผู้มีจิตศรัทธาได้ซื้อที่ดินถวายวัดอีกหนึ่งแปลง ในปัจจุบันวัดมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา อุโบสถหลังเก่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ ได้ชำรุดทรุดโทรมทางวัดได้ซ่อมแซมหลังคามุงด้วยสังกะสีในปีพ.ศ. ๒๕๓๖ ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ แล้วเสร็จในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรเมตรและได้จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่ ๒๘ มกราคมพ. ศ. ๒๕๕๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสัมฤทธิ์ ปภากโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๓๕ –๓๑๙๐๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์และที่นา
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่นา

เจ้าอาวาส วัดหัวกระทุ่ม

พระอธิการสัมฤทธิ์ ปภากโร

วัตถุมงคล วัดหัวกระทุ่ม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานประจำอุโบสถ หลังเก่ามีพระนามว่า“ หลวงพ่อพุทธประเสริฐ” ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปัน และพระองค์ใหญ่ประดิษฐานที่วิหารจำลองจำนวน ๓ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

ที่อยู่ วัดหัวกระทุ่ม

A: เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: