วัดหนองยาวตะโก

ประวัติ วัดหนองยาวตะโก

วัดหนองยาวตะโก ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีคุณทองสุข ยมรัตน์ เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนาล้อมรอบ สมัยก่อนชาวบ้านเรียกหมู่บ้าน“ คลองยาว” แต่เรียกขานกันจนเพี้ยนเป็นหนองยาว (ตะโก) ส่วน“ ตะโก "คือชาวบ้านนำมาจากต้นตะโกที่อยู่ในวัดชาวบ้านจึงเรียกว่า“ วัดหนองยาวตะโก การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวุฒิ ยุตฺตธมฺโม(พระครูนิวุตถ์ธรรมวัฒน์)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดสระน้ำสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองยาวตะโก

พระอธิการวุฒิ ยุตฺตธมฺโม(พระครูนิวุตถ์ธรรมวัฒน์)

วัตถุมงคล วัดหนองยาวตะโก

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางเรือนแก้ว ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว

ที่อยู่ วัดหนองยาวตะโก

A: เลขที่ ๑ / ๑ บ้านหนองยาวหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๔๙๒ ๒๖๒๖