วัดหนองโก

ประวัติ วัดหนองโก

วัดหนองโก ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๖๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงบริเวณโดยรอบเป็นหนองน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกว่า“ หนองโก” จึงตั้งเป็นชื่อวัดว่า "วัดหนองโก" โดยมี นายมี คำเคน, นายอ้น-นายจันทร์เป็นผู้บริจาคที่ดินและดำเนินการก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตรยาว ๓๐ เมตร การศึกษา        เปิดสอนหลักสูตรธรรมศึกษา, นักธรรม       การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองโก

พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์

วัตถุมงคล วัดหนองโก

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธรูปปางสมาธิ, พระแก้วมรกต

ที่อยู่ วัดหนองโก

A: เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๑๖๔๔๓๒๙