วัดสระตาล

ประวัติ วัดสระตาล

วัดสระตาล ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๘๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการถนอม กตธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๕๘๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดวัดหนองทุ่ม
  • ทิศใต้: จดวัดโพธิ์หนองยาง
  • ทิศตะวันออก: จดวัดคลองเกษมกลาง
  • ทิศตะวันตก: จดหัวกระทุ่ม

เจ้าอาวาส วัดสระตาล

พระอธิการถนอม กตธมฺโม

วัตถุมงคล วัดสระตาล

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้วสูง ๔๘ นิ้ว สร้างสมัยรัตนโกสินทร์  

ที่อยู่ วัดสระตาล

A: เลขที่ ๓๓ บ้านสระตาลหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๐๖๓ ๔๖๔๔