วัดหางตลาด

ประวัติ วัดหางตลาด

วัดหางตลาด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๕๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตรยาว ๕๕ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยมภัทรธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศตะวันตก: จดทุ่งนา

เจ้าอาวาส วัดหางตลาด

พระครูนิยมภัทรธรรม

วัตถุมงคล วัดหางตลาด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยสุโขทัย สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๘๑  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. พระสังกัจจายน์ ๑ องค์ ๒. เจดีย์ ๑ องค์

ที่อยู่ วัดหางตลาด

A: เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: