วัดวังใหญ่

ประวัติ วัดวังใหญ่

วัดวังใหญ่ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมทางฝั่งตะวันตก โดยมีนายคำ นางนิ่ม เรือนทอง บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตรยาว ๑๒๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิคมธรรมทัต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๘๙๖ ๑๙๙๓๗

เจ้าอาวาส วัดวังใหญ่

พระครูนิคมธรรมทัต

วัตถุมงคล วัดวังใหญ่

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๖๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕

ที่อยู่ วัดวังใหญ่

A: เลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: