วัดแหลมยาง

ประวัติ วัดแหลมยาง

วัดแหลมยาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางทิศตะวันตกเดิมมีนามว่า“ วัดศรีสะแกระหงส์” นายมั่ง-นางฉิม สิงห์กวางบริจาคที่ดินสร้างวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ต่อมาได้เปลี่ยนนามวัดเป็น“ วัดแหลมยาง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเทศธรรมากร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๙๗๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงชุมแสง-บางมูลนาก
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำน่าน

เจ้าอาวาส วัดแหลมยาง

พระครูนิเทศธรรมากร

วัตถุมงคล วัดแหลมยาง

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้วสูง ๘๗ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๐๔ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปางลีลา

ที่อยู่ วัดแหลมยาง

A: เลขที่ ๑๘ / ๑ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: